Ubåtsjakter i skärgården, storpolitiska utspel, öst mot väst och supermakter i ständig kamp. Följ med tillbaka till det kalla kriget. 

Medan den svenska försvarsmakten befann sig i krigsliknande situationer med främmande ubåtar i skärgården och ständiga incidenter i Östersjön präglades 80-talet också av glamour, snabba klipp och en blomstrande populärkultur.

Ytspänning tar upp den svenska marinens perspektiv på kalla krigets sista decennium, men också kontrasterna mellan det civila och det militära samhället.

I utställningen får du höra personliga berättelser från de som var med när det hände, se unika föremål och lära dig mer om vad som ledde fram till kalla kriget.