HMS Västerviks Vänner är en ideell förening som bildades för att stötta Marinmuseum att bevara och vårda HMS Västervik som ett levande museifartyg. Vänföreningen ska även vårda minnena av de övriga elva fartygen av Norrköpings-klass. 

HMS Västerviks vänner (extern webbplats)