Närbild på en galijonsfigur

Föreningen Marinmusei Vänner har funnits ända sedan 1952 och har under åren stöttat Marinmuseum både ekonomiskt och ideellt. Föreningen har bland annat hjälpt till att utveckla museet och bevara det som finns i våra samlingar.

Vem som helst kan bli medlem i Marinmusei Vänner (MMV) och stödja Marinmuseums arbete med att värna om den marina historien. Ett medlemskap kostar 150kr per person och kalenderår. Som tack för din vänskap får du fritt inträde till Marinmuseum och våra två systermuseer Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm. Du får också Marinmusei vänners fina årsbok och rabatt i Marinmuseums butik. Förutom det får våra vänner rabatt i ett antal butiker i Karlskrona. Framför allt blir du en del av det Marinmuseum står för, en viktig bärare av vår historia och det marina kulturarvet.

Aktuellt

Föreningens årsmöte hålls tisdag den 10 maj kl. 18.00 på Marinmuseum. Mer information finns i kallelsen nedan. Välkommen! 

Kontaktperson

Lena Hedman
Sekreterare MMV
Telefon: 0709-39 99 47
E-post: mmv@smtm.se

Medlemskap

Slopandet av det fria inträdet till Marinmuseum innebär att medlemskapet i MMV måste ändras och kommer med all sannolikhet innebära att också medlemsavgiften för 2023 måste ändras.

Det här är under utredning, så betala ingen medlemsavgift för 2023 tills besked från Styrelsen meddelas.