Föreningen Marinmusei Vänner har funnits ända sedan 1952 och har under åren stöttat Marinmuseum både ekonomiskt och ideellt. Föreningen har bland annat hjälpt till att utveckla museet och bevara det som finns i våra samlingar.

Vem som helst kan bli medlem i Marinmusei Vänner och stödja Marinmuseums arbete med att värna om den marina historien. Ett medlemskap kostar från och med januari 2018, 150kr per person och kalenderår. Som tack för din vänskap får du fritt inträde till Marinmuseum och våra två systermuseer Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Du får också Marinmusei vänners fina årsbok och rabatt i Marinmuseums butik. Förutom det får våra vänner rabatt i ett antal butiker i Karlskrona. Men framför allt blir du en del av det Marinmuseum står för, en viktig bärare av vår historia och det marina kulturarvet.

Nästa årsmöte: 14 maj 2019. 

Klockan 18.00 till cirka 20.00 i Hörsalen på Marinmuseum.

Se kallelse och informationsbrev i PDF-dokument längre ner på sidan.

 

Inbjudan till föreläsning:

Marinmusei Vänner inbjuder till en föreläsning i Hörsalen, på Marinmuseum, tisdagen den 14 maj 2019 klockan 18.00 – till cirka 19.00. Årsmötet fortsätter från ca 19.00 till ca 20.00.

Föredragshållare är Kommendörkapten Christian Allerman, rubrik “Ryska marinen, en säkerhetspolitisk tillgång för Kreml?”. Christian har tjänstgjort som marinattaché i Ryssland under åren 1999–2002 och 2007–2009. Han har även under två perioder under sin karriär arbetat i MUST/MarinensAnalysgrupp för ubåtskränkningar. Han är också ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet, KÖMS, och har vid ett flertal tillfällen publicerats i tidningen “Tidskrift i Sjöväsendet” (TiS).

Anmälan görs till lena.hedman11@gmail.com alt. mmv@maritima.se eller telefon till Lena Hedman 0709-399947, senast den 6 maj 2019.

Antalet platser är begränsat – först till kvarn gäller!

 

 

Kontaktperson

Lena Hedman

Sekreterare MMV

0709-39 99 47

mmv@maritima.se

 

Medlemskap

Vill du bli medlem i Marinmusei Vänner? Sätt in 150 kr på plusgiro 28 10 82-8 senast den sista februari 2019 under adressen:

Marinmusei Vänner
Hans Wachtmeister
Slottsallén 2 A
372 95 Johannishus

Tack för ditt stöd!