Bli medlem och stöd Marinmuseum genom vänföreningen! Som medlem i Marinmusei vänner bidrar du till att värna om den marina historien och vårt gemensamma kulturarv.

Om Marinmusei vänner

Föreningen Marinmusei vänner bildades 1952 och har under åren stöttat Marinmuseum både ekonomiskt och ideellt. Föreningen har bland annat hjälpt till att utveckla museet och bevara samlingarna. Genom medlemsavgiften är medlemmarna med och stödjer arbetet med att värna om den marina historien.

Bli medlem

Medlemskap i Marinmusei vänner kostar 150 kr för verksamhetsåret 2023. Då får du tillgång till föreningens egna aktiviteter, Marinmuseums årsbok och 10 procent rabatt i museibutiken.

Om du köper Marinmuseums årskort ingår medlemskap i vänföreningen, fri entré på museet och många andra förmåner. Årskort köper du i entrékassorna på Marinmuseum.

Medlemsavgiften betalas in till Föreningen Marinmusei vänner på bankgironummer 5966–9580. Ange namn och adress. Medlemskort skickas hem till dig. 

Kontakt

Vänföreningens medlemsservice

Lena Hedman
Sekreterare Marinmusei vänner
Telefon: 0709-39 99 47
E-post: mmv@smtm.se