Stöd Marinmuseum genom att bli medlem i vänföreningen Marinmusei vänner. Då bidrar du till att värna om den marina historien och vårt gemensamma kulturarv.  

Om Marinmusei vänner

Föreningen Marinmusei vänner bildades 1952, och har under åren stöttat Marinmuseum både ekonomiskt och genom ideellt arbete. Föreningen har bland annat hjälpt till med att utveckla museets verksamhet, och att bevara museets samlingar. Genom medlemsavgiften är föreningens medlemmar med och stödjer arbetet med att värna om den marina historien. 

Bli medlem

Medlemskap i föreningen kostar 250 kronor och inkluderar årskort till Marinmuseum. Årskortet ger fri entré till museet och flera andra förmåner. Läs mer under "Medlemskap MMV" nedan.

Medlemsavgiften betalas in till Föreningen Marinmusei vänner på bankgironummer 5966–9580. Ange namn och adress. Medlemskort skickas hem till dig. 

Kontakt

Lena Hedman
Sekreterare, Marinmusei vänner
Telefon: 0709-39 99 47
E-post: mmv@smtm.se