Motortorpedbåten T38 Vänner är en ideell förening som stöttar Marinmuseum i att bevara och vårda T38 som ett levande, sjögående museifartyg. 

Motortorpedbåten T38 Vänner (extern webbplats)