Mer än 30 000 böcker om flottan och den marina sjökrigshistorien finns i Marinmuseums bibliotek. På hyllorna står dessutom några riktiga praktverk.

I Marinmuseum bibliotek hittar du mängder med unika böcker om allt från sjökrigsväsendet och militärhistoria till teknik och skeppsbyggeri. På hyllorna finns även litteratur om galjonsbilder, hur sjömännen levde ombord, rullor över officerare i marinen, nautiska lexikon och annat kopplat till den marina historien. Det finns även ett artikelindex över Årsbok för Marinmusei Vänner.

Bibliotekets äldsta bok är De Re Navali Libellus som är skriven av den franske författaren och ambassadören Lazare De Baïf (1496-1547) och tryckt i Lyon år 1540. Delar av skeppskonstruktören och varvsamiralen Fredrik Henrik af Chapmans (1721-1808) bibliotek ingår i också våra samlingar, liksom en del av hans vetenskapligt betydande böcker skrivna av honom själv.

Öppet för alla

Marinmuseets bibliotek är ett forsknings- och referensbibliotek som är öppet för allmänheten. Du kan också söka i Marinmuseums bibliotekssamling på webben.

Bibliotekets inredning är omtalad i designkretsar och har ritats av arkitekten och möbelformgivaren Åke Axelsson som även har inrett Riksdagsbiblioteket i Stockholm och Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek.