Marinmuseum lånar gärna ut föremål till andra museer, föreningar och institutioner som bedriver publik verksamhet. På det sättet kan föremålen nå ut till fler besökare. Det är ett av många sätt att sprida kunskapen om det maritima kulturarvet.

Insamling

Marinmuseum tar ibland emot gåvor från privatpersoner. Gåvorna som vi tar emot ska ha en koppling till Flottans eller Kustartilleriets historia. Men vi har begränsad plats i våra magasin och därför försöker vi samla in endast ett exemplar av varje sak. Om vi redan har det som du vill skänka till oss så tackar vi eventuellt nej på grund av detta.

Utlån

För att få låna måste låntagaren uppfylla våra krav på säkerhet, klimat och tillsyn samt att föremålen får en offentlig och för dem lämplig placering. För vissa föremål är kraven höga och museet förbehåller sig rätten att bedöma lämpligheten i att låna ut dem.

Mer om insamling och utlån

För mer information om insamling, utlån och kontaktuppgifter, besök SMTM:s webbplats.