I Knopboden kan du lära dig att slå olika sorters knopar - det är både roligt och användbart! Och lite knepigt. Knopboden är öppen alla dagar, året runt och finns i utställningen Skepp och folk, på entréplan.

Knopar har använts av människan under tusentals år, inte minst av sjöfarare, och det finns mängder av olika slags knopar. Hur många kan du?

I Knopboden, som är snickrad av museets egen rustmästare, finns instruktioner till nio knopar och dessutom en berättelse om lärling Johannes Moberg som började som hampspinnare på repslagarbanan under 1830-talet.