Välkommen ombord på museifartygen i sommar! 

Vid kajen utanför Marinmuseum ligger museifartygen förtöjda. Här finns fullriggaren Jarramas, minsveparen Bremön, robotbåten Västervik och under sommaren även motortorpedbåten T38. 

Vid Slup- och barkasskjulet, mittemot museets huvudbyggnad, ligger barkarna, små skeppsbåtar, som seglar än idag.