Utställningen Krigets svallvågor uppmärksammar Sverige och den svenska marinen under första världskriget.

Ur samlingarna: enkronorssedel

Ur samlingarna: enkronorssedel

Visste du att enkronorssedlar trycktes i Sverige under första världskriget? Sedlarna hade tidigare tryckts under 1870-talet men togs i produktion igen under första världskriget. Anledningen var att befolkningen hamstrat enkronor vilket gav en ohållbar växlingssituation. Sedeln finns i Marinmuseums samlingar och trycktes 1914.

Krigets svallvågor

Krigets svallvågor

Utställningen Krigets svallvågor uppmärksammar Sverige och marinen under första världskriget.

Utställningen hämtar exempel från lokaltidningen Karlskrona-Tidningen. Här rapporterades dagligen om kriget i världen, situationen i Sverige, marinens insatser och det dagliga livet. Det visas även föremål, foto och arkivalier från museets samlingar samt en film från 1917.

Sverige ställde sig neutralt i första världskriget mellan 1914 och 1918, men berördes ändå på olika sätt. Bland annat hade marinen en viktig roll i att röja minor och eskortera handelsfartyg så att varor kunde transporteras till och från Sverige.

I utställningen kan du ta del av lokaltidningen Karlskrona-Tidningen. Här rapporterades det dagligen om kriget i världen, situationen i Sverige, marinens insatser och det dagliga livet. Utställningen innehåller också föremål, fotografier och arkivalier från museets samlingar, samt en film från 1917.