Temarummet är en flexibel och kreativ plats för tillfälliga utställningar och aktiviteter. Här utforskas och testas olika teman och idéer till kommande aktiviteter. Innehållet knyter an till nya föremål som samlats in, utställningar som hälsar på, skolalster som visas upp eller samarbeten som museet har. 

Aktuellt tema: Linjeskeppet Prinsessan Sophia Albertinas förlisning

Natten den 20 augusti 1781 inträffade en av de mest omfattande olyckorna i svenska flottans 500-åriga historia. I kraftig dimma gick linjeskeppet Prinsessan Sophia Albertina med stor kraft på ett grund i de södra delarna av Nordsjön. I de kraftiga vindarna slogs styrbords reling sönder och hela skeppet lade sig på sidan innan det försvann ned under ytan. 

I temarummet kan du just nu lära dig mer om linjeskeppet Prinsessan Sophia Albertinas förlisning och se föremål från skeppet.