Zbiory Muzeum Marynarki Wojennej obejmują eksponaty, szkice, dokumenty archiwalne, zdjęcia i książki, które dają obraz rozwoju morskich sił zbrojnych na przestrzeni lat.

Część zbiorów wystawiona jest w ramach różnych ekspozycji, jednak największa ich część przechowywana jest w magazynie i archiwum Muzeum. Dużą część zbiorów można znaleźć na stronie internetowej Muzeum poprzez funkcję wyszukiwania.

Zbiór eksponatów

Zbiór eksponatów obejmuje ponad 55 000 przedmiotów. Są tu szczegółowe modele okrętów w oryginale z XVIII w., wyszukane kompasy, meble i przybory kuchenne pochodzące z okrętów, obrazy o tematyce morskiej, ogromne armaty, noszące ślady użytkowania narzędzia z dawnych stoczni, aparatura techniczna oraz mundury. Zbiór jest nieustannie poszerzany o nowe eksponaty, pozwalające poznawać historię Szwedzkiej Marynarki Wojennej z nowej perspektywy.

Archiwum

Archiwum obejmuje ponad 4000 szkiców, map i map morskich, jak również ponad 250 metrów półek wypełnionych różnorodnymi dokumentami. Materiały archiwum zapewniają fascynujący wgląd w historię dzięki mapom, rysunkom i innym dokumentów opowiadającym historię Szwedzkiej Marynarki Wojennej. Archiwum jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych – serdecznie zapraszamy do jego odwiedzenia.

Archiwum fotografii

Archiwum fotografii zawiera około 500 000 zdjęć i nagrań wideo, z których najstarsze – mowa rzecz jasna o zdjęciach – pochodzą z lat 70. XIX wieku. W ostatnim roku do archiwum fotografii ze Stoczni w Karlskronie wpłynął bogaty zbiór zdjęć z lat 1930 - 2000, zawierający prawie 175 000 fotografii. Obejmuje on zdjęcia ze stoczni obrazujące działalność wojskową, okręty marynarki wojennej, budynki oraz inne interesujące obiekty.

Biblioteka

Biblioteka Muzeum Marynarki Wojennej jest biblioteką naukową i referencyjną; znaleźć w niej można pozycje o różnorodnej tematyce – od wojen morskich i historii floty wojennej po technikę i budownictwo okrętowe. Na półkach bibliotecznych znajdują się też publikacje dotyczące galionów, codziennego życia pokładowego marynarzy, wykazy oficerów marynarki wojennej, słowniki morskie oraz inne publikacje powiązane z historią floty wojennej. W skład zbiorów bibliotecznych wchodzi część biblioteki konstruktora okrętów i teoretyka budowy okrętów, admirała Fredrika Henrik af Chapmana, a także część jego prac naukowych.